pięknych form! Cenię brzydotę! –
która nie sympatyzuje ze mną
i nie pragnie mojej zguby. Zawiła,
niezbadana i odrażająca powinna
być ludzka aktywność na ziemi!
Zamknięta dla obiektywnego poznania;
Chwała metafizycznej nieskończoności –
która zmusza mnie do wysiłku jak
Tadeusz Miciński lub Alberto Giacometti