dobry dla was, ale nie rozumiecie tej dobroci.
Odrzucam was bowiem od siebie, byście nie tęsknili za mną.
Aby po mojej śmierci nie pozostał choć mały smutek,
który pozwoliłby zapomnieć o potrzebujących waszej opieki.