klękaj
klękaj i całuj
rany gorejące aby poczuć
jedność z brzydotą i chorobą
której imię wyparte wskrzeszasz
w potajemnych obrzędach
życia zaplutego fałszem;

kto poznał siebie, ten pragnie o sobie
zapomnieć. Umrzeć
jak człowiek
dostojnie patrząc w gwiazdy