tajemnicy życia są ci, którzy świadczą mu
umierając w milczeniu; ci zaś, którym sił
brakuje gloryfikują jego kult, aby zdobyć
władzę nad swoimi lękami. Lękajcie się
ich, lecz siebie bardziej