oto moje zwycięstwo nad losem –
zapomnieć swoje imię; pozostać
w ukryciu do końca poza przywilejem
aprobaty, zaginąć, umrzeć dla świata!
Chwała bez imienia – alleluja!
Odejście od zautomatyzowanego życia
hierarchii wartości, rozgorączkowania
i własnej ciemności!
Oto moje osiągnięcie – patrzcie
i podziwiajcie kalekę na polnej
drodze, który z radością wybrał
los nieudacznika!