nie muszę tłumaczyć swego postępowania. Swych występków
i rozdrażnienia, które wśród ludzi wywołuję. Dopóki sam idę,
dopóty jestem prawdą. Jak długo występuję przeciwko wam,
tak długo bezpieczni jesteście.
Dlaczego ukochaliście niebezpieczeństwa i zgrozę?