piasek w ustach
śpiewa pieśń o zbawieniu
w błędzie nasiąkamy
istotą udręczonego reklamującego
pasztet