są drogi mojego losu
drastyczne posunięcia
w objęciach niedocenianej pustki krew na rękach
miesza się z mąką chleba powszedniego daj nam życie
nowego człowieka który śmierci służyć będzie dzisiaj
tylko czy nie jest
już za późno? Czy życie
nie odeszło już od nas?