jest tylko kurą
ale znosi jajka
człowiek
znosi jedynie
zniewolenie
najlepiej mu wychodzi