coś o wolności? Chciałabyś
dostawać kwiaty. Urokiem resentymentu
ścielisz łóżko nadziei, że ktoś
uwierzy. Że ktoś pokocha
Perfumowane zgliszcza